קיר עגול כולל דלת עגולה מפרופילי נירוסטה וזכוכית טריפלקס מכופפת